Østjydsk Pistolklub

Østjydsk Pistolklub

Billeder/Fotos

Fredericia og Omegns Sortkrudsskytter

Hvad skyder vi med

Hvordan finder du os

Sidste nyt

links

 

 

 

 

 

Fredericia og Omegns sortkrudtskytter

I forlængelse af nedenstående skal det indskærpes at sortkruds-skydning starter 17.30, for at undgå sammenblanding af skytter med røgsvagt krudt, som jo i sagens natur er lidt ”hurtigere” skydende, på banen..

Vi skyder på tirsdage sammen ØPK, når de har rådighed over banen. Kontakt enten Henning eller Bo for nærmere oplysninger.

Alternativt kan der køres til Esbjerg og trænes/skydes på deres "western-baner"

Kontingentprisen er fastsat til  kr. 500,- (omfatter fuld adgang til 11 måneders skydning.) Udendørs fra april/maj til oktober

(- sommerlukket i juli) for sortkrudt (og røgsvagt)...og Oktober til april/maj indendørs sammen med ØPK (KUN røgsvagt, og KUN pistol/revolver)

pbv.

Henning

Spørgsmål om sortkrudtsskydning kan rettes til: formand@pistolklub.dk